Keramika z intersympozií

date of exhibition: 1989/05/01 - 1989/10/01
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní