Československá pokroková grafika

date of exhibition: 1981/04/16 - 19681/09/30
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: kolektivní