Jihočeská pozdně gotická řezba

date of exhibition: 1973/05/18 - 1973/06/30
institution: Muzeum narodowe w Krakowie
type of exhibition: kolektivní