Keramika z mezinárodních sympozií

date of exhibition: 1969
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní