Ohniska znovuzrození

date of exhibition: 1994/07/28 - 1994/10/23
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
Doba konání výstavy 1994/07/28 - 1994/09/23 (katalog Život GHMP 50)