Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp

date of exhibition: 1989/05/23 - 1989/06/18
institution: Galerie d
type of exhibition: kolektivní