Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp

institution, city, address
Český fond výtvarných umění, Praha, Národní 37
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250