Dramatické dílo Aloise Jiráska v moravskoslezském divadelnictví

date of exhibition: 1950/04/02 - 1950/04/16
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
1950/03/18 - 1950/04/16 kat. DU