Nové Maďarsko

date of exhibition: 1951/09/01 - 1951/09/23
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní