Naši fotografové v SSSR

date of exhibition: 1959/10/22 - 1959/11/22
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní