Návrhy na Pantheon v Moskvě

date of exhibition: 1955
institution: Центральный дом архитектора (Ústřední dům architektorů)
type of exhibition: kolektivní