Nové stavby pro cestovní ruch

date of exhibition: 1965/09/03 - 1965/10/31
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní