Nová forma bytové výstavby

date of exhibition: 1968/03/22 - 1968/04/29
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní