Nové cesty současné maďarské grafiky

date of exhibition: 1982/12/14 - 1983/01/23
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní