Umělecké zpracování kůže v Tartu

date of exhibition: 1984/11/23 - 1985/01/01
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: kolektivní