Výstava soudobého maďarského užitého umění

date of exhibition: 1955/05
institution: Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut
type of exhibition: kolektivní