Diplomové práce katedry urbanismu a územního plánování FA ČVUT 1982-1986

date of exhibition: 1986/11/11 - 1986/12/07
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní