Moravská grafika 1989

date of exhibition: 1989/05/24 - 1989/08/20
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní