Nová maďarská malba

date of exhibition: 1987/08/13 - 1987/09/06
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní