Brněnské malířství v Plovdivu

date of exhibition: 1973/05
institution: Státní umělecká galerie
type of exhibition: kolektivní