Práce s tělem - trojí verze zápasu

date of exhibition: 2000/11/23 - 2000/12/16
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
horní sál