Director´s choise

date of exhibition: 2017/11/04 -
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní