Nikola Ivanov: Odpočinek v neklidu

date of exhibition: 2018/09/07 - 2018/10/03
institution: Fotograf Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
Odpočinek v neklidu je titul souboru textů vybraných umělcem Nikolou Ivanovem jako součást jeho diplomové práce. V kontextu umělcovy tvorby i jeho životní zkušenosti by si název možná zasloužil být následován otazníkem. Autor reflektuje rostoucí zájem humanitních a sociálních věd i umění o donedávna nepříliš zmapované téma spánku a jeho politickou povahu v současné společnosti.

V kontextu čítárny Fotograf Gallery a pod hlavičkou Fotograf Festivalu bude prezentován autorův film Americká noc, který si přivlastňuje známé filmové scény spánku, usínání a probouzení, aby je otáčel ve zrychlující se smyčce.

Film Americká noc a sborník textů budou k vidění v čítárně Fotograf Gallery již od 6. září u příležitosti vernisáže výstavy Ve stínu lva (kurátor: Jirka Skála). V návaznosti na sborník textů přepracovávaný k oficiálnímu vydání proběhne 27. 9. od 19:00 v čítárně Fotograf Gallery autorova přednáška na téma biopolitiky spánku.

Výstava je součástí FOTOGRAF FESTIVAL 2018 “Ne-práce: Zaměstnání volnem”.