Jiří Švengsbír: Kresby, grafika

date of exhibition: 1962/09/09 - 1962/10/01
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
1962 název instituce Vlastivědné muzeum v Prostějově