Současná česká tapiserie v práci mladých autorů

date of exhibition: 1988
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní