Daniel Libeskind: Architektura jako język

type: autorská
place of exhibition: Muzeum Architektury we Wrocławiu
date of exhibition: 2011/03/10 - 2011/05/22

Daniel Libeskind: Architektura jako język

person   born
Libeskind Daniel   12. 5. 1946    

Daniel Libeskind: Architektura jako język

institution, city, address
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Poděbradova 1291/12
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau), Bernardyńska 5
Spolek pro ostravskou kulturu (SPOK), Ostrava (Ostrava-město), Vdovská 36

Daniel Libeskind: Architektura jako język

person   born
Goryczka Tadeáš   22. 1. 1957    
Ilkosz Jerzy   17. 6. 1953    
Jůza Jiří   8. 5. 1973    
Němec Jaroslav   14. 8. 1978    

Daniel Libeskind: Architektura jako język

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2010   Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture is a language