Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Hraničář
date of exhibition: 2019/03/05 - 2019/07/26

note:
Výstava a půlroční tematický program představují vybrané poznámky k architektonickému dědictví z let 1948–1989 v Československu a uvažují nad jeho historickou a estetickou hodnotu. Současně poukazují na fakt, že tento segment architektonického dědictví je v současnosti nejohroženější, významné stavby bývají ničeny, bořeny a přestavovány k nepoznání, zatímco jejich původní podoba, materiály i umělecká výzdoba zanikají.
Ve výstavním projektu se promítnou i konkrétní příklady z Ústí nad Labem, aby se místní návštěvníci mohli s problémem lépe identifikovat. Kurátorským záměrem není poskytovat vyčerpávající informace pomocí informačních panelů, fotografií, textů a modelů. Téma bude představeno skrze současná umělecká díla s tematikou architektury z let 1948–1989 a prostřednictvím autentických transferů z ústecké architektury této doby – umělecká díla, orientační systémy, nápisy, neony atd. Výstavní prostor se stane neuralgickým bodem pro plánovaný bohatý doprovodný program – přednášky, vycházky, projekce atd., které poskytnou rozsáhlý informační základ. Cílem výstavy je diváka upozornit především na politický rozměr ohroženosti těchto staveb a na jejich specifickou estetiku.
Kurátoři projektu: Ladislav Zikmund Lender a Martina Johnová
Umělci: Jan Šrámek, Tomáš Džadoň, Matouš Lipus, Pavla Sceránková, Architekti bez hranic
Doprovodný program: Pavlína Loskotová a Viktorie Chomaničová
Intervence: Ivana Zochová, Jiří Pitrmuc, Adéla Waldhauserová
Výstava a půlroční tematický program potrvá do 26. července 2019. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

person born
Džadoň Tomáš 2. 3. 1981
Kmentová Eva 3. 10. 1944
Lipus Matouš 12. 1. 1987
Šrámek Jan 14. 3. 1924
Taberyová Marta 22. 9. 1930
Zochová Ivana 1983
Zoubek Olbram 21. 4. 1926

Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

institution, city, address
Galerie Hraničář, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Prokopa Diviše 1812/7
Národní památkový ústav, Praha, _

Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

person born
Johnová Martina  
Zikmund-Lender Ladislav 26. 11. 1985

Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

group, *creation, notes
Postcompost, *2017

Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989

průvodce
  published   title (subtitle)
  2019   Sluneční město (Architektonické dědictví z let 1948–1989)
  2019   The solar city (Architectural heritage from 1948-1989)