Teri Varhol: Kandidát

institution, city, address
Fotografická galerie Fiducia (Galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město), Nádražní 615/30 (Mlýnská ul.), Moravská Ostrava a Přívoz