Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů

Picture
published, title (subtitle)
1967   Velká červená hlava plná bílých květin (Sensitivní manifestace V.)