Jan Šplíchal: Fotografie

person, born
Šerých Jiří, 19. 7. 1934