Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/06/17 - 2008/07/06
institution: Galerie na půdě
type of exhibition: autorská