Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/11/13 - 2009/01/25
institution: Městská galerie Hasičský dům
type of exhibition: autorská