5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003

group
Atelier ABC
ŠiBeMat
Zoskupenie Pakt!