Tomáš Bím: Grafika

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Tomáš Bím: Grafika