Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek

date of exhibition: 2009/03/13 - 2009/06/07
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní