Jana Voldřichová: Samá voda

institution, city, address
Galerie na Jánském Vršku, Praha, Jánský vršek 15