Albín Brunovský: Z rané grafické tvorby

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Albín Brunovský: Z rané grafické tvorby