Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian

date of exhibition: 2013/06/08 - 2013/06/28
institution: Výstavní síň Viléma Wünscheho
type of exhibition: autorská