Mariana Látalová: Obrazy

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Mariana Látalová: Obrazy