Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě

date of exhibition: 1976/08 - 1976/09
institution: Galerie výtvarného umění (1973-1982)
type of exhibition: kolektivní