Sztuka walcząca

institution, city, address
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa), _
Národní galerie v Praze, Praha, _
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), Námestie Ľudovíta Štúra 4