Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

type: kolektivní
place of exhibition: Důl Michal
date of exhibition: 2018/01/25 - 2018/02/28

note:
Hledání hranic je společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, který reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném post-mediálním prostředí.
Post-mediálním přístupem označujeme druh tvorby, při níž umělec volně využívá jakékoliv médium k vyjádření své idey. V případě současné malby se jedná především o interakci tradičních malířských prostředků s novými technologiemi. Do obrazů se tak stále častěji dostává například video, světelné instalace, zvukové stopy apod.

Projekt vznikl jako potřeba nové definice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a prudce se rozvíjejícími technologiemi. Malba, jako technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad zpravidla pomocí štětce, dostává v rukou současných umělců zcela novou tvář. Mladí autoři zavádí do tradičního pojetí vizuálního umění úplně nové postupy, v nichž se odráží jejich vlastní osobité pojetí skutečnosti. Na obrazech dochází ke kombinacím různých technik, stylů i samotných zvolených typů barev. Do prostorových kompozic vstupují expresivní tóny, které výrazně ovlivňují dojem celkového uměleckého díla.

Výstava se zabývá zkoumáním obrazu a vymezením jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Fakultu Ostravské univerzity zastupuje: Ateliér malby 1 v obsazení umělců jako jsou Daniel Balabán, Václav Rodek, Ivo Sumec, Karolína Bulová, Simona Jančurová, Judita Levitnerová, Karolína Vlčková, Václav Buchtelík, Patrik Kriššák, Martina Walterová. Dále ateliér malby 2 s umělci Františkem Kovolowskim, Jiřím Kudělou, Šimonem Burešem, Kristýnou Gašpierikovou, Katarínou Harcekovou, Pavlem Dvořákem, Milanem Hajdíkem, Lukášem Kováčikem, Davidem Šohajem. Také se můžeme těšit na 4. ateliér malířství VŠVU, za který vystavují umělci Ivan Csudai, Michal Čerušák, Peter Cvik, Jakub Reken, Patrícia Koyšová, Jano Hrčka, Alexandra Barth, Stanislav Macko, Šimon Kučera, Lucia Oleňov, Dávid Csováry, Mikaela Mia Papp, Martina Adamíková, Margareta Petržalová, Iva Belianská, Anna Danková, Mira Kubáňová, Lucia Horváthová a Nikola Struhárová.

Výstava se uskuteční na čtyřech místech: v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve Výstavní síni Sokolská 26, v Galerii Jáma 10 a na Dole Michal.

Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové reflexe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu.
Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

person born
Balabán Daniel 20. 9. 1957
Csudai Ivan 18. 8. 1959
Jablonská Beata 1. 7. 1967

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí