Jan Wolf: Obrazy 1983

date of exhibition: 1984/05/02 - 1984/05/25
institution: Malá galerie Antonín Trýba
type of exhibition: autorská