Ladislava Snopková

type: autorská
place of exhibition: Galéria a predajňa SFVU Dielo
date of exhibition: 1990/03/14 - 1990/04/03
event time (catalogue): nedatováno
event time (invitation): 1990/03/14 - 1990/04/03

Ladislava Snopková

person   born
Snopková Ladislava   10. 5. 1948    

Ladislava Snopková

institution, city, address
Dom Slovenskej kultúry, Praha, Purkyňova 4/53
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _

Ladislava Snopková

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Ladislava Snopková
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1990   Ladislava Snopková: Plakety, plastiky