Socha 2

date of exhibition: 2019/07/04 - 2019/09/01
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
+ hosté?