Textilní aplikace Tatjany Stehlíkové; Kresby Václava Volka

date of exhibition: 1977/06/21 - 1977/07/03
institution: Divadlo v Nerudovce
type of exhibition: kolektivní