Matouš Lipus: Špilberský enšpígl

date of exhibition: 2016/08/03 - 2018/08/27
institution: Galerie Kontext
type of exhibition: autorská

notes:
Matouš Lipus se ve formě i námětu svých soch často vydává do minulých epoch, aby zde hledal ustálené motivy i tvarové excesy, které aktualizuje do současné ikonografie. Jeho sochy jsou vytrženými atributy z „dějin umění“, které se buď zcela osamostatňují, nebo propůjčují původní formy pro vyjádření aktuálních kulturních a sociálních témat. V konTextu Galerie TIC vytváří Matouš Lipus vlastní ikonografii moravsko-českého mysteria. Ironie, eklektika, hybridnost, pověrčivost, která propojuje dva kulturní světy, vychází z místního duchovního klima moravského katolicismu a pozdně gotický středověkých forem.