Silvie Vondřejcová: Otázky

date of exhibition: 2007/09/17 - 2007/10/20
institution: Galerie Artwall / Galerie Na zdi
type of exhibition: autorská

notes:
Na otázku „jaké by mělo být vaše dítě?“ odpoví snad každý budoucí rodič: především zdravé a pak možná taky hezké, chytré, hodné, šikovné… v různém pořadí.

Odpovědi na otázky které kladu vypovídají především o dotazovaných. Může se nad nimi zamyslet jak ten, kdo ještě rodinu ani nezačal plánovat, tak i ten, kdo má děti již dávno odrostlé. Rozhodování mezi několika kladnými nebo několika zápornými přívlastky je morálním dilematem. Jde přitom obvykle o vlastnosti nebo předpoklady, které v sobě máme v určité míře všichni.

Idea projektu OTÁZKY vznikala v průběhu mého těhotenství, kdy jsem nepřestávala myslet na to, jaké to moje dítě vlastně bude. Přemýšlela jsem při tom nejen jaké by mělo být, ale také jaké by rozhodně být nemělo… Postupně vzniklo sedm okruhů, z nichž jsem zformulovala sedm otázek.

Projekt OTÁZKY, navazuje na můj starší projekt DOTAZNÍK z roku 2004, který jsem realizovala pro „museum in progress“. V dotazníku jsem řešila předurčení lidského života a nabídla čtenářům úvahu o tom, jaká životní východiska by si pro sebe zvolili, kdyby měli možnost.

Silvie Vondřejcová