Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově

date of exhibition: 1977/10
institution: Divadlo pracujících
type of exhibition: kolektivní