Nová citlivost

date of exhibition: 1968/03/10 - 1968/04/17
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Procházkova síň Domu umění